[Audio book] ‘Am I a mini curvy girl’ นิทานที่อยากให้เด็กผู้หญิงรักในรูปร่างตัวเอง

audio book, illustration, book

นิทานที่เกิดจากความตั้งใจของเรา อยากให้คนที่ได้อ่านมั่นใจในตัวเอง รักตัวเองมากขึ้น

[Audio book] ‘Am I a mini curvy girl’ นิทานที่อยากให้เด็กผู้หญิงรักในรูปร่างตัวเอง

matapitou

อ่านบล็อคอื่นๆอ่านที่นี่

 

 

Home
Portfolio
Art Class
Blog
Youtube